Hospodářství pod Strážným vrchem Merboltice

Pan Rösler přes hospodářstvím Hospodářství pod Strážným vrchem leží v malebné památkově chráněné vesničce Merboltice (www.merboltice.cz), ve Verneřické části Českého středohoří.

Náš statek stojí přímo na úpatí Strážného vrchu, který před válkou patřil zde bydlící rodině Röslerových. Klasická roubená chalupa s klenutými chlévy a stodolou naštěstí unikla jakýmkoliv divokým přestavbám, žel i jakýmkoliv opravám.

V roce 2004 byl celý soubor staveb patřící ke statku vyhlášen kulturní památkou a my jsme se nastěhovali.

Kozí farma
Malá část našeho stáda Od té doby zde postupně budujeme ekologickou kozí farmu. Mléko zpracováváme na sýr, od letošního roku v oficiální výrobně.

Mimo to se věnujeme a budeme věnovat pěstování a zpracování původních krajových odrůd ovoce. K tomu chceme chovat drobná hospodářská zvířata pro vlastní spotřebu.

Naším cílem je vybudovat ucelený (permakulturní) systém soběstačného hospodářství a navázat tak na zpřetrhané tradice tohoto kraje. Mimo to také oživovat lidová řemesla a tradice.

Výrobky z našeho hospodářství je možné zakoupit přímo u nás, případně i u vás, to když se domluvíme.

Když přijedete k nám...
Jeden z pokojů pro hosty

Na statku je možné se ubytovat, stodola kromě chléva, dojírny a sýrárny poskytuje i zázemí pro kulturní akce (chystá se již 3.ročník filmového festiválku „krátký film v dlouhé vesnici“), řemeslné dílny, případně teambuildingy alternativně laděných organizací.

V současnosti poskytujeme ubytování ve stodole, takže pokud vám stačí suché místo pod střechou na matracích či karimatkách s vlastním spacákem, přístup k tekoucí pitné vodě, sporák a vlastní záchod i možnost sprchování., pak jste vítáni. Ceny jsou smluvní.

V červnu a září/říjnu pořádáme celodenní akce pro školní výlety, při kterých děti nejen uvidí, jaká je cesta od kozy na louce k sýru v ledničce, ale zároveň se třeba doví, jaký byl život před sto lety, historii zdejšího kraje v poválečných dějinách, vyzkouší si praní v neckách nebo broušení na kamenném brusu.

Máte zájem? Stáhněte si letáček určený pro ZŠ.

  Tyto stránky jsou ve výstavbě, proto omluvte prosím nedostatek konkrétních údajů, zejména co se týká cen a sortimentu, případně termínů. Nebojte se tedy volat a ptát se.

Těšíme se na vaše dotazy, nápady, podněty a návštěvy

Ondra a Jindra Šancovi
Merboltice 141
405 02 DC
(zobrazit na mapě)
hospodarstvi@podstraznym.cz
tel. 777 865 064, 777 658 873