PRO KRAJINU A LIDI

Zemědělství není, na rozdíl od mnoha jiných profesí, pouze o nákladech a ziscích. Zemědělec spoluutváří krajinu, ve které žijí i ostatní, je zodpovědný za její ekosystém, funkci i vzhled. Přebírá štafetový kolík po desítkách generací před sebou a jednou ho zase předá dál.

Proto usilujeme (ať už sami, nebo v rámci místního občanského sdružení) i o obnovu původních krajinných prvků (alejí, starých cest, sadů, božích muk atp.) v katastru obce. Zároveň spoluutváříme a podporujeme kulturní a společenský život pro místní i přespolní, ať už to jsou výstavy, koncerty, filmové projekce, nebo divadelní večery. Aby se tu dobře žilo.

KAMENNÁ HŮRA – Zatímco vršek kopce v dolní části údolí Merboltického potoka pokrývá 60 ha čedičových kamenů (jedná se o přírodní rezervaci - největší suťové pole v CHKO České Středohoří, kde jsou ledovcové jámy, endemické druhy rostlin i živočichů a také třeba hnízdiště krkavců či čápa černého), jeho dokonale jižně orientovaný svah tvoří unikátní komplex desítek drobných terasovitých políček, oddělených kamennými zdmi a valy těžko uvěřitelných rozměrů. Dříve býval kopec zcela holý, políčka obdělávána, a při jejich okrajích rostly ovocné stromy. Kamenné valy porůstala tráva a křoví, kde se pásly kozy.

S nuceným odchodem původních obyvatel v r. 1946 a s následnou kolektivizací o dva roky později došlo i ke změně využívání. Místo je naštěstí prakticky  nedostupné pro mechanizaci, proto celý kopec sloužil nakonec  jako nikým neudržovaná pastvina pro družstevní jalovice. Začalo postupné zarůstání náletovou vegetací (lísky, břízy, jasany a ve velkém trnky), až zanikly cesty i dosud volné plochy. S pastvou se později skončilo, přístupy od obecní komunikace si rozebrali a oplotili majitelé okolních nemovitostí.  Dnes vede na kopec žlutá turistická značka, protažená mezi plůtky, a je tak zarostlý, že si políček leckdo ani nevšimne.

Část pozemků  (necelé 3ha z původních zhruba 10 ha zemědělské půdy) se nám podařilo koupit a v letech 2013-2016 jsme je postupně vyčistili, z cílem zabránit  nevratné degradaci a zániku areálu. Plochy udržujeme extenzivní pastvou skotu a ruční sklizní sena, obnovujeme a udržujeme cesty a vyřezáváme uschlé či vyvrácené stromy (většinou koření v zídkách a valech, které vyvrácením ničí). Sucho v r.2018 v kombinaci s chorobou jasanů navíc způsobilo odumření cca 60-70% porostu, takže změny probíhají velmi rychle. V roce 2019 jsme začali s výsadbou Jeřábu jedlého a budeme přidávat i další ovocné stromy.

S pracemi na Kameňáku nám příležitostně pomáhají přátelé, skauti a zahraniční dobrovolníci ESC. Děkujeme!

 

HPsV

PS.: Pokud se půjdete tím směrem projít, klidně využijte některý z pružinových vstupů do ohradníku a zase ho za sebou zavřete. Díky. Zvířat, pokud je potkáte, se není třeba bát. Stačí respekt.

      
SOUSEDSKÝ SPOLEK MERBOLTICE – občanské sdružení, které jsme spoluzaložili s našimi kamarády a sousedy, s cílem oživovat zaniklé tradice, obnovovat krajinné prvky a podporovat kulturní život ve vsi.

Více na www.spolekmerboltice.cz

 

KULTURA NA FARMĚ

 • KRÁTKÝ FILM V DLOUHÉ VESNICI
  Již tradiční přehlídku vybraných studentských filmů, následovanou koncertem pořádáme od r. 2007
 • DEN OTEVŘENÝCH PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ
  Řadu let otevíráme celý statek, včetně domu, zvídavým hostům v rámci česko-německo-polské akce  (www.stiftung-umgebindehaus.de)
  Prohlídka s odborným výkladem pracovníků NPÚ a architektem ing. Tomášem Eflerem, specialistou na lidovou architekturu.
 • KOZA LÍHÁ DO CHLÍVA
  Pravidelné listopadové setkání sousedů a přátel u příležitosti ukončení sezóny je vždy spojeno s divadelním představením a živou hudbou

 

 

Fotogalerie - pro zvětšení klikněte: